Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dejavnosti družbe LIWAS spletne storitve, Dunajska 116, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »LIWAS«) v zvezi s prenosom, usmerjanjem in vsemi drugimi dejavnostmi v zvezi s prenosom poštnih pošiljk (v nadaljevanju pošiljk) znotraj Slovenije in v tujini v sodelovanju s partnerskimi kurirskimi službami, ki jih izbira družba LIWAS.

LIWAS, spletne storitve d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki upravlja s spletnim rezervacijskim sistemom packagesender.com, matična številka podjetja je 8049793000, davčna številka pa SI 20259247. Spletni rezervacijski sistem packagesender.com je sistem, ki zagotavlja dostop do storitev partnerskih kurirskih služb po vsem svetu.

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe sklenjene s LIWAS v zvezi z odpremo pošiljk. LIWAS si pridržuje pravico, da enostransko in brez predhodnega obvestila spremeni ali dopolni storitve in te pogoje. LIWAS zavezujejo samo posodobljene elektronske različice teh pogojev, ki so na voljo na spletni strani packagesender.com

1. člen

Pomen izrazov

LIWAS: posrednik med partnerskimi kurirskimi službami kot vršilci storitev in strankami, ki želijo storitev;


Partner: pogodbeni partner družbe LIWAS, ki je kot partnerska kurirska služba vršilec storitve;

Stranka: pravna ali fizična oseba, ki kot naročnik storitev, naroči pošiljanje paketa-ov ali dokumenta-ov s posredovanjem družbe LIWAS;


Paket: pošiljka, ki jo pripravi pošiljatelj in želi poslati naslovniku;


Pošiljatelj: oseba, ki paket pošilja naslovniku;


Naslovnik, prejemnik: oseba, ki ji je paket namenjen;


Kurir: oseba partnerske kurirske službe, ki prevzame paket pri pošiljatelju;


Teža: dejanska oziroma volumenska teža pošiljke (prevoznik upošteva in obračunava tisto, ki je večja)

2. člen

Obseg storitev

Liwas d.o.o. prek svoje spletne platforme Packagesender.com deluje kot posrednik med partnerskimi kurirskimi službami in ne kot špediter.

Po oddaji naročila prek spletne platforme Packagesender.com stranka pooblasti Liwas d.o.o., da ta v svojem imenu in za račun stranke naroči prevozne storitve pri prevozniku. Izbrani prevoznik mora ustrezati zahtevam naročnika za izvedbo storitve, za katero je bil najet. Družba Liwas d.o.o. je odgovorna zgolj za izbiro prevoznika in ne za izvedbo prevoza. Za izvedbo prevzema, prevoza in dostavo pošiljke jamči prevoznik.

LIWAS se zavezuje, da bo svojim strankam poskušal zagotoviti najugodnejšo in najhitrejšo možnost pošiljanja paketa ali dokumentov. Stranke lahko sodelovanje sklenejo preko spletne strani packagesender.com, kjer oddajo svoje naročilo. Stranka se zavezuje, da bo navedla resnične podatke in upoštevala člene teh splošnih pogojev poslovanja.

3. člen

Paket

LIWAS v sodelovanju s partnerji dostavlja pakete do maksimalne teže 40 kg in dokumente do 2 kg po vsem svetu. Stranka mora poskrbeti, da je paket primerno zapakiran in upoštevati, da paketi ne smejo meriti več kot 175 cm v dolžino ali več kot 3 m v celoti (seštevek dolžine in dvakratnika višine in širine). Kurir lahko zavrne pošiljko, v kolikor mere presegajo napisane vrednosti, stroške nosi stranka.

Stranka se zavezuje, da bodo paketi pred prevzemom skrbno in varno zapakirani v enem kosu oziroma v takšnem številu, kot je stranka navedla ob oddaji naročila in oddala takšno pošiljko, kot se je zavezala ob oddaji naročila, pri čemer ta zaveza za stranko velja tudi v primeru, če stranka in pošiljatelj nista ista oseba.

V kolikor stranka pošlje večje število paketov, težji ali večji paket kot je označila ob oddaji naročila, gre za enostransko spremembo naročila, pri čemer se stranka strinja, da LIWAS zaračuna poleg dodatnih kosov, teže ali velikosti paketa še dodatne administrativne stroške obdelave, v znesku 10 EUR za vsako posamezno naročilo. Ta znesek bo družba LIWAS stranki zaračunala s kreditne kartice, s katere je bilo plačano naročilo ali poslala račun, katerega bo morala stranka plačati v roku osmih (8) dni od prejetja, v nasprotnem primeru bo podan predlog za izvršbo, prav tako se bodo stranki še dodatno zaračunali stroški izvršilnega postopka.

Tovorni list, ki ga stranka prejme na e-mail naslov je stranka dolžna nalepiti na paket na vidno mesto, saj tako prepreči izgubo paketa. Če tovorni list ni nalepljen na paketu na vidnem mestu, prevoznik lahko zavrne prevzem pošiljke. Če pošiljatelj paketa ne opremi sam s tovornim listom oz. nalepko ali s pravilnim naslovom ali ne zagotovi potrebne dokumentacije, nosi odgovornost za nastale dodatne stroške, ali za izgubo paketa. V primeru odpoklica mora stranka imeti podpisan izročitveni dokument o paketu.

Paket je pravilno pakiran, ko je popolnoma zaprt in iz katerega ne štrlijo dolgi in ostri deli, saj-takšen paket ni primeren za prevoz.

Paketi se ne posredujejo na paleti, saj jih kurirske službe ne sprejemajo.

Embalažo, ki služi za pakiranje paketa, je treba optimalno izkoristiti, saj le ustrezna velikost, kakovost embalaže ter popolnoma zapolnjen notranji prostor varuje jo blago pred morebitno škodo.

V primeru posredovanja kovčka se le-ta obravnava kot embalaža in ne vsebina posredovane pošiljke. Zato v primeru poškodovanja ali izgube pri povrnitvi škode kurirska služba oz. Njena zavarovalnica ne povrne škode za kovček, ampak obravnavajo samo vsebino kovčka kot element povrnitve škode.

Lomljiva vsebina mora biti zapakirana v stiropor ali podoben material za oblazinjenje; oznaka „lomljivo“ služi le kot opozorilo in ne pomeni zaščite vsebine paketa.

Elektronske naprave, namenjene v popravilo, morajo biti zapakirane v popolni, originalni embalaži in ustrezno oblazinjene.

Akumulatorske baterije je treba predati ovite le v prozorno folijo, če pridobite predhodno pisno potrditev za prevoz z naše strani, saj za prevoz takšne vsebine pošiljke potrebujemo dovoljenje prevoznika.

Avtomobilske gume se lahko odda le pakirane po dve skupaj. Pričvrščene morajo biti skupaj tako, da se tekom transporta ne morejo odcepiti.

Plastenke je treba zaščititi vsako posebej z vseh strani in notranjim polnilom.

Blago, ki ga ni moč ustrezno zapakirati, je treba pred ovojem s folijo dodatno ustrezno zaščititi.

Paket je treba zapreti z vseh strani in zlepiti z lepilnim trakom.

Paketi, ki so med seboj povezani, kurirske službe ne prevzemajo, saj se ti lahko ločijo eden od drugega. V takem primeru pride le do vročanja paketa, ki je ustrezno opremljen. V tem primeru podjetje Liwas d.o.o. in kurirske službe ne prevzemajo odgovornosti za nedostavljene pakete.

Naziv, naslov naslovnika, tovorni list, nalepke za dodatne storitve in ostale označbe je treba nalepiti na največjo površino paketa.

Pri uporabi denarne storitve (odkupnine) mora biti celoten znesek pri pošiljanju podatkov v elektronski obliki kot tudi na samem paketu.

Nevarno blago se ne sme oddati niti z zunanjo označbo.

Pošiljatelj je dolžan poskrbeti za ustrezno notranjo in zunanjo embalažo. V primeru neprimerno pakirane, prevelike ali pretežke pošiljke, odgovornost za poškodbo ali izgubo nosi izključno stranka. Če je pošiljka neprimerno pakirana in lahko poškoduje druge pošiljke, jo ima prevoznik pravico zavrniti.

V primerih, ko je pošiljka opremljena z nalepko „lomljivo“ ali „previdno ravnanje“, je stranka še vedno dolžna pošiljko primerno pripraviti za prevoz oz. primerno zaščititi z materialom za oblazinjenje, saj sama nalepka „lomljivo“ ali „previdno ravnanje“ ne ščiti pošiljke med samim transportom, ampak službi le kot opozorilo in ne pomeni zaščite paketa.

4. člen

Prepovedani predmeti, ki izključujejo prevoz

Ko stranka sprejme te Splošne pogoje poslovanja, se strinja s seznamom prepovedanih predmetov, ki so navedeni v nadaljevanju besedila, ki jih v nobenem primeru ne bo pošiljala, saj je pošiljanje teh predmetov prepovedano bodisi s Splošnimi pogoji poslovanja izbranega ponudnika kurirskih storitev ali z zakonom v državi prevzema ali dostave. Prav tako se stranka zavezuje, da ne bo pošiljala ukradenega blaga ali blaga, ki skladno z veljavno zakonodajo Evropske unije ni v prostem pretoku.

Med prepovedane predmete se štejejo:

- Vsi paketi, ki ne ustrezajo karakteristikam in zahtevam max dimenzije in max teže;

 • Paketi, ki presegajo dovoljeno težo ali dimenzije, vendar ne presegajo teže 40 kg in dolžine 300 cm (težji paketi). Prevzem ali dostava teh paketov sta možna le s predhodnim dogovorom in potrditvijo, dostava pa je možna le v nekatere države. Za pridobitev veljavnega seznama se obrnite na naše podjetje info@packagesender.com;
 • Prevzem ali dostava paketov, ki niso zajeti v seznamu, je možna le s predhodnim dogovorom in potrditvijo, dostava pa je možna le v nekatere države. Za pridobitev veljavnega seznama teh držav se obrnite na info@packagesender.com;
 • Denar (bankovci, kovanci, zbiralni kovanci) vrednostni papirji, kreditne, čekovne ali telefonske kartice, oziroma podobna vrednostna potrdila oz. dokumenti (npr. vendar ne izključno dobropisi, obveznice, tiskane delnice, tržni instrumenti, karte za igre na srečo.) znamke;
 • Plemenite kovine (vključno z zlatimi ali srebrnimi predmeti), nakit, dragi kamni, pravi biseri, krzna, preproge, starine, umetniška dela;
 • Boni in vstopnice v vrednosti več kot 200€ na paket;
 • Ure in usnje v vrednosti več kot 200 € na paket;
 • Steklo, steklene izdelke, izdelke iz porcelana, lončene in podobne izdelke je dovoljeno pošiljati samo znotraj Republike Slovenije, v druge države le po predhodni pisni odobritvi prevoznika;
 • Vsakršno blago, ki presega vrednost 13.000 € za economy posredovanje, za ekspres posredovanje ne sme presegati vrednosti 50.000€ ;
 • Paketi, katerih vsebina, zunanji videz ali prevoz niso v skladu z zakonskimi določili;
 • Alkohol (tudi vina, piva, žgane pijače)
 • Tekočine vseh vrst (dovoljen prevoz znotraj Republike Slovenije) je dovoljeno pošiljati le po predhodni pisni odobritvi;
 • Led;
 • Televizije in monitorje z zasloni, večjimi od 37 cm, je dovoljeno pošiljati samo znotraj Republike Slovenije, v druge države le po predhodni pisni odobritvi prevoznika;
 • Vse blago, ki zahteva nadzorovano temperaturo prevoza;
 • Strelno orožje, orožje, strelivo, razstrelivo, kot tudi deli strelnega orožja;
 • Paketi, ki lahko potencialno povzročijo poškodbe oseb ali blaga, pokvarljivo blago, žive ali mrtve živali, snovi za medicinske ali biološke preiskave, podkožne igle, brizge, človeški ali živalski ostanki, deli telesa ali organi, posmrtni ostanki, baterije, tobačni izdelki, zamrznjena in pokvarljiva živila;
 • Nevarne snovi in vnetljivo blago, vključno vendar ne omejeno na: nevarne odpadke, medicinske odpadke, kemikalije, kisle, jedke ali dražilne snovi;
 • Blago, ki ga je treba skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR) prevažati kot nevarno blago;
 • V mednarodnem prometu: blago, katerega uvoz ali izvoz je prepovedan ali zahteva posebna dovoljenja v skladu s predpisi odpremne, tranzitne ali namembne države;
 • Vsi paketi, katerih prejemniki so navedeni v dodatku direktiv EU za boj proti terorizmu št. 2580/2001 in 881/2002 ali so navedeni na drugih seznamih sankcij;
 • Pogodbeni partnerji lahko uvedejo dodatne omejitve, odvisno od države dostave in zagotovljene storitve. Naročnik se zaveda, da se za nekatero blago zahtevata regulativni nadzor in carinjenje, ki lahko podaljšata tranzitni čas in upočasnita dostavo;
 • Prevoznik ima pravico, da zavrne nadaljnji transport, če po prevzemu paketa ugotovi, da gre za paket, izključen iz odpreme. V tem primeru si Liwas d.o.o. pridržuje pravico zaračunati naročniku administrativne stroške ter prevozne in manipulativne stroške vrnitve blaga;
 • Pošiljatelj/naročnik se obvezuje pred predajo pošiljke preveriti in posredniku Liwas d.o.o. naznaniti, če pošiljka vsebuje blago, ki je izključeno iz transporta. Prevoznik sam ne preverja, ali je blago predmet izključitve iz prometa. V primeru dvoma mora pošiljatelj/naročnik o tem obvestiti posrednika in počakati na odločitev prevoznika o prevozu. Če pošiljatelj ne obvesti posrednika o odpremi blaga, ki je po teh pogojih izključeno iz prometa, se to šteje kot izjava, da pošiljka ne vsebuje tovrstnega blaga;
 • Za letalski prevoz: litij-ionske in litij-kovinske baterije; prepovedani predmeti v skladu z uredbo (ES) št. 300/2008 z dne 11. marca 2008 in občasno dodanih pravil;
 • Blago, ki ga je treba, skladno z Evropskim sporazumom o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR), prevažati kot nevarno blago;
 • V primeru kršitve pogojev za izključitev blaga iz odpreme, ki so navedeni je odgovornost za izgubo ali škodo izključena.

LIWAS si pridržuje pravico, da enostransko odstopi od sprejetega naročila stranke, v kolikor ugotovi, da je vsebina pošiljke v nasprotju z zgoraj navedenimi omejitvami in prepovedmi določenimi v teh Splošnih pogojev poslovanja oziroma, da je stranka preprodajalec ali neregistriran prodajalec. V tem primeru nosi stroške stranka.

Stranka izrecno jamči, da z oddajo naročila družbi LIWAS potrjuje, da vsebina paketa ne sodi med prepovedane predmete ali predmete z omejitvami opredeljene v 4. členu predmetnih Splošnih pogojev poslovanja.

5. člen

Dimenzije pošiljke

Economy paket, ki ima karakteristike dovoljene dolžine: 175 cm, vsota obsega in najdaljše stranice ne smejo presegati 300 cm: 2 x širina + 2 x višina + dolžina ≤ 300 cm. V primeru prekoračitve stranki posredujemo pojasnilo, dimenzije izmerjenih stranic, skupaj z računom. Enako velja tudi v primeru, ko je paket težji, kot je bilo navedeno ob naročilu.

Pri posredovanju paketov si prevoznik pridržuje pravico zaračunati volumensko težo ali realno maso paketov; tisto vrednost, ki je višja. Zato je treba pri pakiranju pošiljk upoštevati ujemanje dejanske teže paketa z volumensko težo paketa. V primeru večje volumenske teže od dejanske teže pogodbeni partner zaračuna težo, ki je večja, tj. volumen. V tem primeru stranki, ki je naročila storitev za posredovanja paketa, posredujemo obvestilo o prekoračitvi skupaj z računom. Stranka naj v primeru ekspres posredovanja vedno vpisuje točne dimenzije svojega paketa s spletno platformo packagesender.com.

Napačno navedene dimenzije in teža paketa ne vplivajo na samo dostavo. Pošiljka se dostavi, vendar po prejetem obvestilu pogodbenega partnerja oz. računa kurirske službe, ki je opravila prevoz podjetje Liwas d.o.o. stranki, ki je naročila posredovanje paketa, obračuna dodatno nastale stroške, in sicer:

 • dodatne stroške v skladu z veljavnim cenikom, če pošiljka presega težo oziroma dimenzije, ki jih je navedel ob naročilu, ter administrativne stroške;

ali

 • dodatne stroške za znesek, ki ga je izbrani prevoznik določil v skladu z naravo pogodbene kazni za prekomerno težo ali prevelike dimenzije. Če pošiljka presega največjo dovoljeno težo ali dimenzije, ki jih izbrani prevoznik dovoljuje, se prevoznik lahko odloči da zavrne storitev transporta in ne zaračuna pogodbene kazni.

6. člen

Teža pošiljke

Posredovanje pošiljk v economy načinu nad 30kg in do 40kg po območju EU se za trenutno veljavni seznam za posredovanje pošiljk obrnite na podjetje Liwas d.o.o. preko info@packagesender.com, saj le-to ni omogočeno s strani kurirskih služb v vse države EU.

Za ekspres posredovanje je največja dovoljena teža 40kg.

Za posredovanje težjih pošiljk se obrnite na nas preko naše e-poštnega naslova in za vas bomo pridobili individualno ponudbo.

Pri vnosu napačne teže vam lahko podetje Liwas za paket, ki je bil težji od vnesene teže izstavi račun, za doplačilo za razliko v teži, saj vsak pogodbeni partner paket pred posredovanjem izmeri in stehta.

Pri vnosu teže vašega paketa pa vas prosimo, da bodite pozorni tudi na dimenzije vašega paketa, saj je le-to enako pomembno.

7. člen

Potrditev in preklic naročila

Ko stranka na strani packagesender.com oddaja svoje naročilo, mora navesti pravilne podatke o paketu (število, teža in velikost), točne in popolne podatke o pošiljatelju in prejemniku ter navesti datum prevzema pošiljke, ki se lahko spremeni, kar je odvisno od partnerske kurirske službe in ne od družbe LIWAS. Nato mora izbrati način plačila in ga opraviti. Ko potrdi oddajo naročila, LIWAS potrdi prejem naročila in podatke posreduje pogodbenim partnerjem. Stranka na e-poštni naslov dobi potrdilo s številko naročila ter sledilno številko, s katero lahko sledi pošiljki na spletni strani packagesender.com. Če stranka ugotovi kakršnekoli nepravilnosti, takoj obvesti družbo LIWAS. Ta potem v najkrajšem možnem času naročilo obdela in uredi prevzem preko kurirske službe, katera potem tudi obvesti stranko o dnevu prevzema paketa.

Vračilo stroškov storitve je mogoče v primerih:

 • če je stranka zahtevala vračilo plačila in pošiljka še ni bila prevzeta – vračilo vplačanega zneska podjetje Liwas izvede v celoti;
 • če prevzem ni bil uspešen iz razlogov na strani stranke, si podjetje Liwas d.o.o. pridržuje pravico zmanjšati vsoto potrjenega vračila stroškov storitve zaradi poskusov prevzema kurirske službe;
 • Če stranka odstopi od pogodbe, soglaša, da bo krila vse stroške, ki so nastali do trenutka odstopa, tudi če je bila pošiljka že prevzeta in posredovana na naslov prevzemnika.

Če bo stranka upravičena do vračila stroškov storitve bo znesek storitve povrnjen na isti način, kot je bilo izvedeno plačilo (kreditna kartica, PayPal račun, univerzalni plačilni nalog, idr.) v osmih (8) dneh od trenutka obvestila stranki o odobritvi.

V primeru nenadne spremembe cene transporta, ki ga je stranka izbrala, je podjetje Liwas d.o.o. stranko dolžno obvestiti in pridobiti njeno soglasje. Če stranka zavrne dodatno plačilo, se stranki ponudi celotno vračilo in ne posreduje naročila za prevozne storitve izbranemu prevozniku.

8. člen

Prevzem in dostava paketa

Na dan prevzema, ki ga je določila stranka, se kurir partnerske kurirske službe oglasi na naslovu pošiljatelja, navedenega v naročilu. Ta mora zagotoviti, da je identifikacijska nalepka, ki jo prejme po elektronski pošti, vidno nameščena na paketu, da ne prihaja do zmede in zmote glede dostave ter da je paket primerno zapakiran, kar pomeni, da mora uspešno prestati tudi padec iz višine 1 metra. V primeru, da paket ni ustrezno zapakiran, zavarovanje pri partnerski kurirski službi ne velja in stranka ne more zahtevati vračila denarja. Mesto prevzema paketa (naslov) mora biti lahko dostopno, kurir mora imeti možnost, da svoje vozilo parkira največ 25 metrov od prevzemnega mesta, ter da paket prevzame pri glavnem vhodu stavbe.

Kurir dostavne službe pokliče stranko oz. pošiljatelja na v naročilu navedeno telefonsko številko oziroma po domofonu in nato paket prenese v zbirni center, kjer ga napotijo proti naslovniku.

Ob prevzemu paketa strankam svetujemo, da vozniku, ki prevzema paket izročijo, v podpis tudi potrdilo o prevzemu paketa, s katerim se potrdita izročitev paketa in številka izročenih paketov.

Če naslovnik ne prevzame paketa, se kurirske službe ravnajo po svojih pogojih poslovanja v državi naslovnika pošiljke. Paket lahko prevzame tudi 3. oseba, ki se nahaja na naslovu navedenem za prevzem pošiljke, če ne obstaja upravičen razlog za odklonitev vročitve pošiljke.

Dostava paketov na naslov prejemnika v nekaterih državah ni mogoča, ampak se dostava izvaja na prevzemno mesto, oz. paketomate. Za pojasnila in podajanje informacij o tem, katere države ne izvajajo dostave na lokacijo naslova prejemnika, je podjetje Liwas d.o.o. dosegljivo na e-mail naslov info@packagesender.com.

Če stranka pošilja paket v ali iz držav tretjega sveta, se mora zavedati, da morajo vse pošiljke skozi carinski postopek, kar lahko pripelje do dodatnih stroškov, ki jih mora poravnati stranka in niso všteti v kupnino, ki jo je stranka poravnala ob oddaji naročila. Šele ob plačilu morebitne carine ali drugih javnih dajatev, bodo paket predali naprej. Kurir bo naslovniku v najkrajšem možnem času po predhodnem obvestilu dostavil paket. Kurir je dolžan dostaviti paket le do glavnega vhoda v stavbo in ne do samih vrat stranke. Naslovnik ima pravico zavrniti prejem paketa, v tem primeru se paket na strankine stroške vrne pošiljatelju. V primeru neupravičene zavrnitve, katero izključno presoja družba LIWAS, se morebitni dodatni stroški zaračunajo stranki.

9. člen

Dodatni stroški pri posredovanju pošiljk

 • Pri posredovanju avtomobilskih gum se pošiljatelju obračuna dodatek v višini 3 (tri) € + DDV za posamezen paket. V primeru zaračunanja dodatnih stroškov bo stranka o tem obveščena na e-mail naslov, ki ga je navedla ob naročilu, hkrati pa bo primorana plačati dodatni znesek v največ osmih (8) dneh. To obvestilo se šteje za izvršilni naslov. Če podjetje Liwas ne prejme plačila v zgoraj navedenem roku, je stranka dolžna kriti stroške izvršilnega postopka. Za pojasnila in podajanje informacij je podjetje Liwas d.o.o. dosegljivo na e-mail naslov info@packagesender.com.
 • V primeru posredovanja pošiljk na otok, ki ni povezan z mostom, kurirska služba praviloma obračunava dodatek za prevoz na otok. V primeru zaračunanja dodatnih stroškov, kot je posredovanje pošiljk na otok bo stranka o tem obveščena na e-mail naslov, ki ga je navedla ob naročilu, hkrati pa bo primorana plačati dodatni znesek v največ osmih (8) dneh. To obvestilo se šteje za izvršilni naslov. Če podjetje Liwas ne prejme plačila v zgoraj navedenem roku, je stranka dolžna kriti stroške izvršilnega postopka. Za pojasnila in podajanje informacij je podjetje Liwas d.o.o. dosegljivo na e-mail naslov info@packagesender.com
 • Posredovanje pošiljk v države povišanega tveganja

Države, v katerih kurirska služba deluje z visokim tveganjem, zato se doplačilo uporablja ob pošiljanju v državo, kjer kurirska služba posluje ob povečanem tveganju zaradi nenehnega vojnega stanja, državljanskih nemirov ali neprekinjenih groženj terorizma.

Dodatek se obračunava posamezno po vsaki pošiljki in v znesku, ki ga obračunava kurirska služba, ki opravlja prevoz.

Države: Afganistan, Irak, Libija (Libijska arabska džamahirija), Somalija, Mali, Niger, Su dan, Sirija, Ukrajina in Jemen.

- Posredovanje pošiljk v države - destinacije z omejitvami

Doplačilo se uporablja ob pošiljanju v naslovno državo, ki je predmet trgovinske omejitve, ki jo je določil Varnostni svet OZN. Dodatek se obračunava posamezno po vsaki pošiljki in v znesku, ki ga določi podjetje DHL

Države: Srednjeafriška republika, Kongo, Demokratična republika, Iran, Irak, Koreja, De mokratična ljudska republika, Libija (Libijska arabska džamahirija), Somalija, Sirija in Je men

- Posredovanje pošiljk exporter validation

Za pošiljanje je potrebno dodatno dovoljenje. Doplačilo velja za pošiljanje v namembno dr žavo, za katero veljajo trgovinske omejitve, ki jih je uvedla Evropska unija. Dodatek se ob računava posamezno po vsaki pošiljki in v znesku, ki ga obračunava kurirska služba, ki opravlja prevoz.

Države: Afganistan, Belorusija, Mjanmar, Zimbabve, Rusija in Libanon.

10. člen

Prevelike oz. pretežke pošiljke – dodatni stroški

Če paket presega težo ali velikost, ki jo stranka ob naročilu navede v spletno platformo Packagesender.com lahko podjetje Liwas d.o.o.:

 • zaračuna dodatne stroške v skladu z veljavnim cenikom, če pošiljka presega težo oziroma dimenzije, ki jih je navedel ob naročilu ter administrativne stroške;

ali

 • zaračuna dodatne stroške za znesek, ki ga je izbrani prevoznik določil v skladu z naravo pogodbene kazni za prekomerno težo ali prevelike dimenzije. Če pošiljka presega največjo dovoljeno težo ali dimenzije, ki jih izbrani prevoznik dovoljuje, se prevoznik lahko odloči, da zavrne storitev transporta in ne zaračuna pogodbene kazni.

Napačno navedene dimenzije in teža paketa ne vplivajo na samo dostavo. Pošiljka se dostavi, vendar po prejetem obvestilu pogodbenega partnerja oz. prejemu računa kurirske službe, ki je opravilo prevoz, podjetje Liwas d.o.o. stranki, ki je naročila posredovanje paketa, dodatno obračuna nastale stroške.

V primeru zaračunanja dodatnih stroškov bo stranka o tem obveščena na e-mail naslov, ki ga je navedla ob naročilu, hkrati pa bo primorana plačati dodatni znesek v največ osmih (8) dneh. To obvestilo se šteje za izvršilni naslov. V primeru, da podjetje Liwas ne prejme plačila v zgoraj navedenem roku, je stranka dolžna kriti stroške izvršilnega postopka. Za pojasnila in podajanje informacij je podjetje Liwas d.o.o. dosegljivo na e-mail naslov info@packagesender.com.

Če stranka pripravi za prevzem preveliko ali pretežko pošiljko, ne bo upravičena do vračila celotnih stroškov transporta. Prav tako ima izbrani prevoznik pravico vrniti pošiljko pošiljatelju ali zavrniti prevzem pošiljke. Stranka je dolžna poravnati vse nastale stroške neuspešnega prevzema ali vračanja pošiljke pošiljatelju.

Vsi dodatni stroški, ki izhajajo iz strankinih dodatnih zahtev prevozniku, bremenijo izključno stranko, zato si podjetje Liwas d.o.o. si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo vseh stroškov, ki jih je poravnal prevozniku, tudi če so stroški nastali po že opravljeni prevozni storitvi.

11. člen

Popravek naslova

Če izbrana kurirska služba to omogoča, lahko pošiljatelj izkoristi možnost spremembe naslova prejemnika, kar pa lahko vpliva na podaljšanje dostavnega časa pošiljke. Spremembo naslova, če do nje pride, je treba sporočiti kurirski službi pred dostavo. Če pogodbeni partner storitev omogoča, je ta dodatno plačljiva, za kar se vam izstavi račun. Če prejemnik paketa sam popravi naslov dostave in nam kurirska služba to obračuna, podjetje Liwas d.o.o. izstavi račun za dodatno opravljeno storitev naročniku storitve – pošiljatelju paketa.

Če je paket že prevzet pri nekaterih kurirskih službah, s katerimi ima podjetje Liwas d.o.o. pogodbo za opravljanje storitev preko spletne platforme packagesender.com sprememba podatkov ni mogoča. Če želite spremeniti podatke, nas kontaktirajte v čim krajšem času na naš e-mail naslov info@packagesender.com in če bo mogoče, bomo spremembo poskusili urediti.

12. člen

Dostavi čas

Dostavni časi navedeni na spletni strani pacakgesender.com so zgolj informativne narave. Točen datum dostave je nemogoče napovedati, zato so navedeni roki okvirni. Dostavni rok je odvisen od države pošiljatelja in države prejemnika ter od velikosti, teže paketa in seveda nepredvidljivih okoliščin. Vsem vpletenim je v interesu, da se paket pravočasno dostavi. S sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja stranka potrjuje, da je seznanjena o možnosti zamude pri prevzemu ali dostavi paketa, razume in soglaša s tem, da so možne zamude pri dostavi paketa tudi zaradi carinskih in drugih upravnih postopkov. Družba LIWAS si pridržuje pravico, da od stranke zahteva povračilo stroškov, povezanih s carinskimi postopki.

LIWAS je komisionar, zato tudi izključno posrednik med stranko in partnersko kurirsko službo kot izvajalcem storitve kurirske službe in ni na noben način odgovoren za kakršnokoli zamudo pri sprejemu ali dostavi paketa, prav tako ni odgovoren za škodo, ki stranki nastane z izgubo, poškodbo ali uničenjem paketa. Za morebitno nastalo škodo ali zamudo pri sprejemu ali dostavi paketa, so izključno odgovorni le ponudniki kurirskih storitev. Družba LIWAS je odgovorna le za izbiro partnerja kot izvajalca kurirske službe.

Vsi časi prevzema in dostave so predvideni in niso zagotovljeni, saj prevoznik za dostavne roke ne jamči. S sprejetjem Splošnih pogojev stranka potrjuje, da je seznanjena ter soglaša s tem, da lahko veliko nepredvidljivih okoliščin povzroči zamude pri prevzemu ali dostavi. V primeru carinskih postopkov se tranzitni čas ustrezno podaljša za čas opravljanja carinskih postopkov. Paket mora biti opremljen z vsemi prevoznimi dokumenti, ki so potrebni za uspešno vročanje. Za zamude, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali manjkajočih dokumentov je odgovoren pošiljatelj ali oseba, ki je izdala nepopolno dokumentacijo. Podjetje Liwas d.o.o. in kurirska služba, ki opravlja prevoz, nista odgovorna za nastalo škodo, če pošiljka prejemniku ni bila pravočasno dostavljena.

Dostavni oz. prevzemni čas za pakete katere se prejemnik oz. pošiljatelj nahaja v manjšem mestu se lahko podaljša, saj se kurir ne nahaja vsak dan na navedenem območju.

Za ekspres posredovanje v manjših mestih podjetje DHL Slovenija ne usmerja svojih kurirjev, ampak ima sklenjeno pogodbo s Pošto Slovenije, ki prevzema in dostavlja pošiljke v njihovem imenu. Iz tega razloga se lahko dostavni oziroma prevzemni čas podaljša. Enake pogoje ima podjetje DHL v tujih državah, kjer dostavo oz. prevzem opravljajo pogodbeni partnerji, in sicer za manjša oz. določena mesta po posameznih državah lokalnega DHL.

13. člen

Plačilo storitev

Stranka za storitev, ki jo opravi preko strani packagesender.com, opravi plačilo. To stori ob oddaji naročila na enega od treh načinov: z bančno ali kreditno kartico, katera mora biti veljavna in na kateri mora biti dovolj sredstev za uspešno izvršitev plačila, preko storitve PayPal, kjer je stranka registrirana, preko bančnega nakazila z univerzalnim plačilnim nalogom, pri čemer se naročilo potrdi šele, ko družba LIWAS prejme celotno plačilo oz. potrdilo UPN o plačilu na zgoraj navedeni elektronski naslov, s katerega prejme povratno informacijo o vseh podrobnostih naročila. Plačilo po povzetju ni mogoče.

Poleg kupnine je stranka odgovorna za plačilo vseh davkov oz. drugih javnih dajatev, ki se nanašajo na predmet prevoza (npr. vendar ne izključno carine, trošarine ali drugi davki) in jih je dolžna poravnati takoj. Če iz kakršnegakoli razloga katerega izmed teh stroškov, izgub ali davkov oz. drugih javnih dajatev za stranko poravna družba LIWAS, jih lahko stranki iz bančne kartice, s katere je le ta opravila plačilo za naročilo trga sredstva oz. jih je stranka dolžna povrniti v osmih (8) dneh od izstavitve računa za povračilo stroškov.

Podjetje Liwas d.o.o. prek svoje spletne platforme Packagesender.com deluje kot posrednik med partnerskimi kurirskimi službami. Po oddaji naročila stranka prejme potrditveni e-mail, tovorni list in nato tudi račun za opravljeno storitev posredovanja.

V primeru uporabe spletne platforme se strošek posredovanja in ureditve prevzema ter posredovanja paketa poravna po izbranem plačilnem sredstvu (kreditna kartica, PayPal račun, univerzalni plačilni nalog, idr.) v enkratnem znesku. Na specifikaciji računa so podatki o številu paketov, teži in ceni. Če je podpisana pogodba o sodelovanju, se račun izstavlja za opravljene storitve za nazaj, in sicer v obdobju, ki je dogovorjen v pogodbi. Stranka je dolžna račun poravnati z bančnim nakazilom, v roku, ki je določen v pogodbi in tudi na računu.

Reklamacijski rok računa je osem (8) dni od prejema.

Če podjetje Liwas ne prejme plačila za opravljene storitve v roku navedenem na računu, je stranka dolžna kriti stroške izvršilnega postopka. Za pojasnila in podajanje informacij je podjetje Liwas d.o.o. dosegljivo na e-mail naslov info@packagesender.com.

14. člen

Odpoklici – prevzemanje paketa v tujini

Na naši spletni strani Packagesender.com si lahko naročite posredovanje paketa iz katerekoli države, vendar je naročilo za odpoklic treba izpolniti do 14.00 ure za predviden prevzem naslednji delovni dan. Tako kot dostava paketa tudi prevzem paketa vsebuje predvidene datume in ne garantiranih. Prevzemi se izvajajo samo med delovnimi dnevi. Če dobimo naročilo za prevzem paketa med vikendom in praznikom, tj. nedelovnim dnevom se prevzem naroči prvi delovni dan in predvidoma izvede naslednji delovni dan in ne isti. Takšni prevzemi paketov se potem predvidoma izvedejo drugi (2.) delovni dan.

15. člen

Zavarovanje in zavarovalno kritje

Zavarovanje pošiljk ne ponuja Liwas d.o.o., temveč ponudniki kurirskih storitev.

Liwas d.o.o. preko svojih pogodbenih partnerjev, ki opravljajo kurirsko službo zagotavlja odškodnino (paketno nadomestilo) za stranko, za vsak paket v primeru škode, če je za škodo odgovorna izbrana kurirska služba. To je škoda, ki nastane kot posledica malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja, vključno z delno ali popolno izgubo ali uničenjem paketa.

Uporabnik storitev ima pravico vložiti reklamacijo ob poškodbi paketa takoj ob dostavi ali najpozneje v 2 dneh od dostave, če pomanjkljivosti niso takoj vidne. Če prevzemnik paketa oz. naročnik storitve prevoza ne vloži reklamacije v navedenih rokih, izgubi pravico do odškodnine.

Izvajalec oz. naš pogodbeni partner mora na reklamacijo odgovoriti v 30 dneh za pakete, poslane v notranjem poštnem prometu, in v dveh mesecih za pakete poslane, v mednarodnem prometu.

Plačilo rešene reklamacije se vrši na transakcijski račun uveljavitelja odškodninskega zahtevka. Povrne sem samo nabavna vrednost, ki jo navedete na obrazcu.

Pri izgubi ali poškodbi paketa Liwas d.o.o. in kurirska služba za izgubo posla ne odgovarjata. Za pozno dostavo paketov, ki nimajo zagotovljenega roka Liwas d.o.o. in pogodbene kurirske službe ne prevzemajo odškodninske odgovornosti.

Stranka nima pravice do prenosa nadomestila v primeru škode ali izgube tretjim osebam.

Zavarovanje delimo v tri kategorije vrednosti vaše pošiljke, ki jo posredujete:

 1. Vsi paketi, posredovani prek spletne strani Packagesender.com vključujejo zavarovanje s kritjem do največ 200 (dvesto) €, ki ga nudi izbrani ponudnik kurirskih storitev. Zavarovalna premija je že vključena v osnovno ceno pošiljke. Zavarovalno kritje v primeru poškodbe ali izgube pošiljke obsega stroške, nastale zaradi same poškodbe ali izgube. Zavarovano krije do 200 (dvesto) € zajema zavarovanje vsebine pošiljke vrednosti do 200 (dvesto) €, tudi če le ta presega navedeni znesek. V primeru večje vrednosti pošiljke in morebitne poškodbe ali izgube paketa, vam naš pogodbeni partner oz. njegova pooblaščena zavarovalnica povrne škodo v višini do največ 200 (dvesto) €.

Zavarovalno kritje oz. odškodnina zajema tudi strošek transporta.

 1. Če je vrednost vsebine pošiljke z zavarovalnim kritjem večja od 200 (dvesto) €, ima kupec na voljo sklenitev dodatnega zavarovanja neposredno na spletni platformi Packagesender.com pri samem izpolnjevanju naročila za posredovanje paketa. Dodatno zavarovanje krije le vrednost blaga, ki je ne pokrije osnovno zavarovanje.

Zahtevek za dodatno zavarovanje mora biti oddan med oddajo naročila in pred prevzemom paketa. Zaračuna se skladno s cenikom. Za pakete, ki bodo oddani pred pisno odobritvijo zahtevka, višje zavarovanje ne bo veljavno. Za sklenitev zavarovanja mora stranka posredovati račun, ki izkazuje dejansko vsebino pošiljke, njeno vrednost, pošiljatelja in prejemnika.

Cena zavarovanja vsebine do 2.000 (dva tisoč) € znaša 15 (petnajst) € + DDV (davek se upošteva v EU in ne za tretji svet).

Zavarovalno kritje v primeru poškodbe ali izgube pošiljke obsega stroške, nastale zaradi same poškodbe ali izgube. Zavarovano krije do 2.000 (dva tisoč) € zajema zavarovanje vsebine pošiljke vrednosti do največ 2.000 (dva tisoč) €, tudi če le-ta presega navedeni znesek. V primeru večje vrednosti pošiljke in morebitne poškodbe ali izgube paketa vam naš pogodbeni partner oz. njegova pooblaščena zavarovalnica povrne škodo v višini do največ 2.000 (dva tisoč) €.

Zavarovalno kritje oz. odškodnina zajema tudi strošek transporta.

 1. Pri višini zavarovanja vsebine pošiljke nad 2.000 (dva tisoč) € znaša znesek za plačilo zavarovanja paketa v višini 1 % vrednosti posredovane vsebine pošiljke, kar stranka izkazuje z računom. Račun zavarovanja do 2.000 (dva tisoč) € in dodatek k računu za zavarovanje višje vrednosti (razlika nad 2.000€) se stranki posredujeta pred samim prevzemom paketa. Višina zavarovanja predstavlja zavarovanje vsebine pošiljke, kar stranka izkazuje z računom vsebine pošiljke, na katerem so navedeni vrednost vsebine pošiljke, vsebina, pošiljatelj in prejemnik. Zavarovalno kritje v primeru poškodbe ali izgube pošiljke obsega stroške, nastale zaradi same poškodbe ali izgube. Zavarovano krije nad 2.000 (dva tisoč) € zajema zavarovanje vsebine pošiljke vrednosti nad 2.000 (dva tisoč) €, vrednost pa stranka dokazuje z računom. V primeru večje vrednosti pošiljke od sklenjenega zavarovanja vam naš pogodbeni partner oz. njegova pooblaščena zavarovalnica povrne škodo v maksimalni višini sklenjenega zavarovanja.

Zavarovalno kritje oz. odškodnina zajema tudi strošek transporta.

Vsa naročila za prevoz, ki potekajo po cesti, so zavarovana v skladu s Konvencijo o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR). Vsa naročila za prevoz, ki potekajo po zraku, so zavarovana v skladu z Montrealsko konvencijo ali Varšavsko konvencijo glede na tip in pogoje transporta.

Zavarovanje ne velja v primeru, da posredovani paketi vključujejo vsebino, ki jo prevoznik izključuje in z njimi ni pisno soglašal, ter za nestandardne pošiljke.

Zavarovanje ne krije škod, ki so nastale kot posledica višje sile (vojna, ekstremne vremenske razmere, izgredi, stavke, nesreče, okvare strojev, motnje v cestnem oz. zračnem prometu, ipd).

V primeru poškodbe ali izgube Liwas d.o.o. za stranko in v imenu stranke vloži zahtevek k izbranemu prevozniku. Odločitev o upravičenosti stranke do izplačila zavarovalnine sprejme izključno odgovorni prevoznik oz. njegova pooblaščena zavarovalnica.

Pritožba ni mogoča v primeru poškodbe embalaže (karton, kovček), temveč zgolj za poškodovano vsebino pošiljke.

Pravice do izplačila zavarovalnine ni mogoče uveljavljati v primeru:

 • neprimernega pakiranja;
 • prevoza prepovedanih predmetov (navedenih v splošnih pogojih);
 • za pošiljke, ki med prevozom niso bile primerno zaščitene in pakirane za sam prevoz;
 • če je stranka na kakršen koli način kršila te Splošne pogoje poslovanja.
 • Za izgubljene ali poškodovane predmete je dokaz vrednosti samo originalni račun.
 • Pri rabljenih stvareh se bo upoštevala amortizacija in ne nova vrednost.
Reklamacijski postopek v primeru poškodbe ali izgube

V primeru izgube paketa podjetje Liwas d.o.o. v imenu stranke vloži zahtevek za izplačilo zavarovalnine pri izbranemu prevozniku. Odločitev o upravičenosti izplačila zavarovalnine je izključno odgovornost neposredno prevoznikov ali zavarovalnic kurirskih služb.

V primeru poškodbe paketa mora oseba, ki sprejema paket to prijaviti vozniku v času dostave in nemudoma izpolniti poročilo o poškodbi. V nasprotnem primeru lahko prevoznik ali zavarovalnica poziv za izplačilo zavarovalnine zavrneta.

Za pričetek postopka za izgubljen ali poškodovan paket mora podjetje Liwas d.o.o. na elektronski naslov info@packagesender.com prejeti podatke, in sicer o poškodovani pošiljki v roku 2 delovnih dni po prejetju pošiljke, oz. v čim krajšem času. O poškodbi pošiljke mora prejemnik pisno obvestiti Liwas d.o.o. in obvestilu priložiti naslednje:

 1. zapisnik, podpisan s strani voznika in stranke;
 2. fotografije, s katerih je jasno razvidna poškodba (stranka mora predložiti fotografije pošiljke po dostavi s strani izbranega prevoznika, s katerih je razvidno, da je do poškodbe pošiljke ali njene vsebine prišlo med transportom);
 3. sliko paketa na kateri se vidi tovorni list;
 4. sliko paketa, na kateri se vidi kako je bila pošiljka zaščitena;
 5. seznam vsebine pošiljke in njene vrednosti - račun.

V primeru izgubljene pošiljke jo mora kurirska služba razglasiti za izgubljeno in nato Liwas v imenu stranke vodi postopek za izplačilo zavarovalnine. Stranka mora posredovati:

 1. zapisnik o prevzemu podpisan s strani voznika in stranke;
 2. seznam vsebine pošiljke in njene vrednosti - račun;

Če stranka Liwas d.o.o. na elektronski naslov info@packagesender.com ne prejme obvestila na zgoraj opredeljen način ali obvestilu niso priložene vse zahtevane priloge, se šteje, da obvestilo ni bilo poslano.

Po prejemu vse dokumentacije bo Liwas d.o.o. na zahtevo stranke skupaj z vsemi prilogami prevozniku poslal zahtevek za uveljavljanje zavarovalnine. Odločitev o upravičenosti do izplačila zavarovalnine je izključno odgovornost neposredno prevoznikov ali zavarovalnic, ki imajo s prevozniki sklenjene pogodbe.

Dodatno zavarovanje (do 2.000 € in nad 2.000 €) krije vrednost blaga, ki je ne pokrije osnovno zavarovanje. Prevoznik oziroma zavarovalnica se na podlagi predložene dokumentacije in v skladu s pogoji poslovanja ter internimi pravilniki odločita o višini izplačila zavarovalnine, na katere pa podjetje Liwas d.o.o. nima popolnoma nobenega vpliva. Pri odločanju o višini izplačila zavarovalnine prevoznik in zavarovalnica upoštevata obseg škode (ali je predmet še vedno uporaben ali ne). Če predmeti niso popolnoma novi, se od vrednosti novega materiala lahko odšteje amortizacija. Kadar so iz računa razvidni stroški pošiljanja in DDV, le-ti niso upoštevani pri izračunu višine zavarovalnine.

16. člen

Carinski postopek

Če stranka pošilja paket v ali iz držav tretjega sveta, se mora zavedati, da morajo vse pošiljke skozi carinski postopek, kar lahko pripelje do dodatnih stroškov, ki jih mora poravnati stranka in niso všteti v kupnino, ki jo je stranka poravnala ob oddaji naročila. Šele ob plačilu morebitne carine ali drugih javnih dajatev, bodo paket predali naprej. Pri odpremi paketov, ki jih je treba cariniti, je pošiljatelj dolžan zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za nemoten potek carinskega postopka. Dokumentacija mora biti pritrjena na paketu v zunanji ovojnici, če se ne posreduje elektronsko. Če pošiljatelj ne zagotovi potrebne dokumentacije, nosi odgovornost za nastale dodatne stroške. Carinski postopek podjetje Liwas d.o.o. kot posrednik ne ureja in ne vodi. Vodi se v skladu s politiko prevoznika, ki opravlja posamezni prevoz paketa ali palete ter v skladu z zakonodajo države prejemnika pošiljke. Za vse informacije v zvezi s carinskim postopkom je podjetje dosegljivo na e-mail info@packagesender.com. Če naročnik želi vrniti paket, krije stroške vračila paketa, ravno tako v primeru carinskih stroškov v državi prejemnika kot tudi pošiljatelja.

17. člen

Odpiranje, vračanje, uporaba in uničevanje paketov

LIWAS in partnerji se zavezujejo, da paketov ne bodo odpirali, razen če gre za nujne primere, če bi morali zaščiti vsebino paketa, če bi bil to edini način, da identificirajo naslovnika ali pošiljatelja, če bi morali preprečiti tveganje, ki bi lahko predstavljale nevarnost osebam ali premoženju, da preverijo, če paket vsebuje pokvarljivo blago ali drugo blago, ki ga izključujejo ti splošni pogoji, če stanje blaga zahteva takojšnjo uporabo, če vrednost blaga ne upravičuje stroškov skladiščenja. Verjetno je, da bodo paket odprli v carinskem postopku, da preverijo vrednost in verodostojnost pošiljke.

Pod naslednjimi pogoji ima prevoznik pravico, da odpre, vrne, uporabi ali uniči pakete.

Prevoznik ima pravico, da odpre pakete pod spodaj navedenimi pogoji, pri čemer se pošiljatelj odreka vsakršnemu zahtevku za škodo in/ali zamude, ki izhajajo iz takšnega odpiranja, pregleda in nadzora:

 • Z namenom zaščite vsebine paketa ali/in za reševanje vsebine poškodovanih paketov;
 • Za identifikacijo prejemnika ali pošiljatelja, če to ni mogoče ugotoviti na drug način;
 • Z namenom odvrnitve kakršnih koli tveganj, ki bi lahko predstavljale nevarnost osebam ali premoženju (da preveri, ali paket vsebuje pokvarljivo blago in/ali katero koli drugo dobrino, ki je izključena iz prevoza v teh splošnih pogojih, stanje blaga zahteva takojšnjo uporabo, vrednost blaga ne upravičuje stroškov skladiščenja);
 • za izpolnitev zakonske uredbe ali direktive oblasti.

Če se težav pri dostavi paketov ne da rešiti, ima prevoznik pravico, da paket vrne pošiljatelju pod naslednjimi pogoji:

 • Za pošiljke po Sloveniji takoj, ne da bi prej pridobili navodila od pošiljatelja;
 • Za mednarodne pošiljke brez carinjena: če se pošiljatelj na zahtevo po nadaljnjih navodilih ne odzove v roku 7 koledarskih dni;
 • Za mednarodne pošiljke s carinjenjem: po 14 koledarskih dneh, če carinjenje ni mogoče zaradi pomanjkanja navodil in/ali drugih razlogov.

Če težav pri dostavi paketov prevoznik ne more rešiti, ima pravico do uporabe blaga pod naslednjimi pogoji:

 • Če pošiljatelj ne odgovori na zahtevo prevoznika po dodatnih navodilih (v roku 7 koledarskih dni za pošiljke znotraj Slovenije; v roku 7 koledarskih dni za mednarodne pošiljke brez carinjenja; v roku 14 koledarskih dni za mednarodne pošiljke, ki zahtevajo carinjenje).
 • Če prevoznik ne more pridobiti navodil, ker pošiljatelja ali prejemnika ni mogoče identificirati. Smatra se, da sta pošiljatelj in prejemnik neidentificirana, če v roku 90 koledarskih dni ni mogoče pridobiti podatkov o njuni identifikaciji.
 • Brez predhodnih navodil pošiljatelja, če je blago pokvarljivo; stanje blaga upravičuje tak ukrep; vrednost blaga ne upravičuje stroškov za njegovo skladiščenje; blago predstavlja nevarnost za osebe ali premoženje; to zahteva uradna direktiva.

Če so izpolnjeni pogoji, da prevoznik blaga ne more vročiti in blaga ni mogoče uporabiti, ima prevoznik pravico uničiti blago, če to ni v nasprotju z interesi pošiljatelja, in je s temi interesi prevoznik seznanjen. Smatra se, da blaga ni mogoče uporabiti, če se ga ne da prodati.

Pošiljatelj je dolžan povrniti podjetju Liwas d.o.o. vse finančne obveznosti in dodatne stroške in izdatke, ki nastanejo pri odpiranju in/ali uporabi in/ali uničenju in/ali vračanju paketov v Republiki Sloveniji in tujini.

Pošiljatelj potrjuje in se strinja, da lahko prevoznik nadzira pakete z rentgenskimi žarki v skladu z določenimi veljavnimi zakoni in predpisi.

Vračilo paketa se uredi na željo in na stroške pošiljatelja paketa, če ga prejemnik paketa ne sprejme in ne soglaša z uničenjem paketa. Ravno tako so v tem primeru na strani pošiljatelja stroški carine v državi prejemnika, kot tudi pošiljatelja.

18. člen

Podpora strankam

Stranke se lahko s svojimi vprašanji, pritožbami in/ali pohvalami obrnejo na družbo LIWAS na elektronski naslov info@packagesender.com, ki nudi podporo strankam.

Stranka prav tako na zgornji elektronski naslov sporoči vse spremembe v zvezi s svojim že oddanim naročilom.

19. člen

Varstvo osebnih podatkov

Splošno

Liwas d.o.o. pridobiva osebne podatke posameznikov, ki jih neposredno posredujejo stranke, to so naročniki ali prejemniki paketov, ki se odločijo za posamezno storitev, ki jo ponujamo.

Liwas d.o.o. je prek spletne platforme packagesender.com upravljavec osebnih podatkov. To lahko vključuje informacije, ki jih pošiljatelj ali prejemnik neposredno zagotovi prek packagesender.com, kadar naročnik ali prejemnik kupi storitve za pošiljanje pošiljke ali prevzemanje paketa, si dopisuje z našim podjetjem, ipd.

Pridobivamo jih tudi posredno prek svojih spletnih strani do katerih dostopajo stranke. Vse zbrane podatke in informacije obdelujemo za namen opravljanja naše storitve, posredništvo paketne distribucije. Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, opravljanje poštnih storitev in elektronsko komunikacijo.

Podatke, ki nam jih posredujete, uporabimo:

 • za izvajanje pogodbenih obveznosti, ki jih imamo medsebojno za izvajanje storitve paketne distribucije v skladu s splošnimi pogoji - vključno s sledenjem paketov, obvestili o dostavi prejemnikom in upravljanjem preferenc za dostavo,
 • za dokazila o dostavi paketa (npr. lokacija prejemnika paketa, podpis)
 • za upravljanje zahtev naročnikov po informacijah o statusu dostave paketov, za napoved predvidene dostave.
 • za pošiljanje sprememb poslovanja v podjetju LIWAS d.o.o.
 • za obveščanje o ugodnostih v podjetju LIWAS d.o.o.
 • za možnost sodelovanja v anketah

Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi, in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic, podjetje Liwas več ne bo uporabljalo. Če želi posameznik preklicati privolitev, lahko to stori z zahtevo, ki jo pošlje na elektronski naslov info@packagesender.com. Zahtevo posameznika po preklicu zabeležimo v svojem sistemu in jo pričnemo uveljavljati nemudoma.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, Liwas d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. V sporočilo je posamezniku v jasnem in preprostem jeziku opisana vrsta kršitve varstva osebnih podatkov, opis verjetnih posledic, ki lahko nastanejo zaradi kršitve varstva osebnih podatkov, kontaktni podatki osebe, pri kateri je mogoče pridobiti več podatkov, in opis ukrepov, ki so bili oz. bodo izvedeni za zmanjšanje škodljivih učinkov kršitve osebnih podatkov.

20. člen

Spoštovanje zakonodaje, preprečevaje korupcije, nadzor izvoza ter varnostna lista

Pošiljatelj zagotavlja in jamči zase in za osebe, za katere je naročil storitev, da ni/-so med fizičnimi ali pravnimi osebami, navedenimi na seznamu, sestavljenem na podlagi Odredbe 13224 za namen identifikacije osumljenih teroristov, ali na najnovejšem seznamu, ki ga je objavil Urad ZDA za nadzor tujih sredstev (OFAC) na svoji uradni spletni strani ali kateri koli nadomestni spletni strani ali drugi nadomestni uradni objavi. V nasprotnem primeru se šteje, da pošiljatelj krši te pogoje, podjetje Liwas d.o.o. pa ima pravico, da po lastni presoji ali ustavi ali začasno ustavi storitve in prenese vse zahtevane podatke pristojnim organom in/ali uporabi postopek, ki ga zahtevajo takšni pristojni organi, vključno z uničenjem paketa na stroške naročnika. Pošiljatelj mora svoje stranke obvestiti pred izvajanjem storitev o zgoraj navedenih pravicah kurirske službe in pridobiti njihovo soglasje k takšnim določbam. Podjetje Liwas d.o.o. in kurirska služba v nobenem primeru nista odgovorna za prekinitev ali začasno ustavitev storitev, prenos podatkov o strankah, končnih strankah ali prejemnikih na zahtevo pristojnih organov, uničenje paketa ali kakršen koli drug ustrezen ukrep, ki ga je izvajalec storitev sprejel pri izvajanju tega člena.

Če nas kurirska služba prosi za posredovanje varnostnega lista oz. posredovanje dokumentacije, vas bomo o temu pozvali in prosili za posredovanje informacij in dokumentacije pisno na e-mail naslova s katerega smo prejeli naročilo.

21. člen

Veljavni pravni red

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporablja veljavna zakonodaja Republike Slovenije, in sicer predpisi, ki urejajo posamezno področje, z uporabo prava Republike Slovenije.

Ta različica Splošnih pogojev poslovanja stopi v veljavo dne 12.12. 2017, spremenjeno dne 23.6.2022, spremenjena in dopolnjena dne 8.11.2022.